Харта на класа

                   Календар за учебната 2011/2012 година

Ден

Септември

Октомври

Ноември

п

в

с

ч

п

с

н

                  19  26

                  20  27

                  21  28

            15  22  29

            16  23  30

            17  24

            18  25

        3  10  17  24   31

        4  11  18  25

        5  12  19  26

        6  13  20  27

        7  14  21  28

  1    8  15  22  29

  2    9  16  23  30

        7  14  21  28

  1    8  15  22  29

  2    9  16  23  30

  3  10  17  24

  4  11  18  25

  5  12  19  26

  6  13  20  27

Ден

Декември

Януари

Февруари

п

в

с

ч

п

с

н

        5  12  19  26

        6  13  20  27

        7  14  21  28

  1    8  15  22  29

  2    9  16  23  30

  3  10  17  24  31

  4  11  18  25

        2    9  16  23  30

        3  10  17  24  31

        4  11  18  25

        5  12  19  26

        6  13  20  27

        7  14  21  28

  1    8  15  22  29

        6  13  20  27

        7  14  21  28

  1    8  15  22  29

  2    9  16  23

  3  10  17  24

  4  11  18  25

  5  12  19  26

Ден

Март

Април

Май

п

в

с

ч

п

с

н

        5  12  19  26

        6  13  20  27

        7  14  21  28

  1    8  15  22  29

  2    9  16  23  30

  3  10  17  24  31

  4  11  18  25

        2    9  16  23  30

        3  10  17  24

        4  11  18  25

        5  12  19  26

        6  13  20  27

  1    7  14  21  28

  2    8  15  22  29

        7  14  21  28

  1    8  15  22  29

  2    9  16  23  30

  3  10  17  24  31

  4  11  18  25

  5  12  19  26

  6  13  20  27

            I срок – 15.09.2011 г. – 06.02.2012 г.                   Неучебни дни:          

            II срок – 07.02.2012 г. – 31.05.2012 г.              22/23 септември – Ден на независимостта

            Ваканции:                                                    23/24 октомври – избори

            Есенна 29.10.2011 г. - 01.11.2011 г.              16 март – Патронен празник

            Коледна – 24.12.2011 г. – 08.01.2012 г.           16 април – Великден

            Зимна – 23.02.2012 г. – 26.02.2012 г.               1 май – Ден на труда

            Пролетна 07.04.2012 г. – 16.04.2012 г.            21 май – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас

                                                                             23 май – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас

                                                                             24/25 май-Ден на славянската писменост

 С Е Д М И Ч Н О    Р А З П И С А Н И Е

на часовете в ІІІБ клас – ІІ срок

за учебната 2011/2012 година

 

Учебни часове:

1 час -   8.20 ч. –   9.00 ч.

2 час -   9.10 ч. –   9.50 ч.

3 час - 10.10 ч. – 10.50 ч.

4 час - 11.00 ч. – 11.40 ч.

5 час - 11.50 ч. – 12.30 ч.

6 час - 12.40 ч. – 13.20 ч.

 

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

1.

Английски език

1.

Дом. бит и техника

2.

Математика

2.

Български език

3.

Български език

3.

БЕЛ - Четене

4.

БЕЛ - Четене

4.

ФВСпорт

5.

ФВСпорт - /ЗИП/

5.

Английски език

6.

Час на класа

6.

 -

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.

Музика

1.

Изобр. изкуство

1.

Музика

2.

БЕЛ - р. речта

2.

Изобр. изкуство

2.

Математика

3.

БЕЛ - изкл. четене

3.

Математика

3.

БЕЛ - /ЗИП/

4.

ФВСпорт

4.

ФВСпорт

4.

БЕЛ - Четене

5.

Английски език

5.

Чов. и природата

5.

Чов. и обществото

6.

ДЧ по ФВСпорт

6.

СИП "Инф. техн."

6.

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:  Д. ДерменджиевБЕЛ, БЕЛ/ЗИП/, Математика, Човекът и природата, ФВСпорт, ДЧ по ФВСпорт, ФВСпорт/ЗИП/, Час на класа, СИП "Информационни технологии"

                           М. Алексов Домашен бит и техника

                           Ел. Бекирска Човекът и обществото

                           Г. Атанасова Английски език

                           С. Ботева Изобразително изкуство

                           Т. Арнаудова Музика

 

Правописен справочник

С помощта на тези основни правописни правила са написани повечето текстови редак- тори ( например WORD ) и ако ги спазвате, ще си имате много по-малко главоболия при редактиране на текстове. Ще пренасяте думите точно и ще използвате правилно препи- нателните знаци - няма да ви остане някоя запетайка или удивителен знак в началото на реда и други подобни.

Изберете

 

Главни букви Пренасяне
Препинателни знаци Писане на числа и номера
Съкращения Хитри съвети