Д Н Е В Н И К   НА   К Л А С А

Информация за успеха на учениците от 3 Б клас

ІІ учебен срок 2011/2012 г.

 

Български език и литература

Английски език

Математика

Човекът и обществото

Човекът и природата

1.

 4,6,6,4,5,5

 6,6,6,6,6

 4,5,6,5,6

 4,6  6,6,6,6

2.

 6,6,6,6,6,6,6

 6,6,6,6,6

 6,6,6,6,6

 6,6  6,6,6,6

3.

 5,6,6,6,6,6

 5,6,6,6,6

 6,6,5,6,6

 6,6  6,6,6,6,6

4.

 5,6,5,6,5,5

 4,6,6,6,6

 6,6,5,6,6

 6,6,6  6,6,6,6

5.

 5,6,6,5,6,6

 5,4,5,5,5

 6,6,6,4,6

 6,6  6,6,5,6

6.

 4,6,4,4,5,4

 3,5,3,4,3

 4,4,4,2,4

 3,3  4,6,6,5

7.

 5,6,6,6,6,6

 6,5,6,6,6

 6,6,6,6,6

 6,6  6,6,6,5,6

8.

 5,6,5,5,5,5

6,6,6,6,6

 5,6,6,6,5

 5,6  6,6,6,6,5

9.

 4,6,4,4,4,2

 4,5,5,4,5

 4,3,5,3,5

 4,5  5,5,6,5

10.

 4,6,5,5,5,3

 4,5,6,4,5

 4,4,3,3,5

 4,4  5,6,6,6

11.

 5,6,6,5,6,6

 5,5,6,6,6

 6,6,5,5,6

 6,6,5  6,6,6,5,6

12.

 5,6,6,5,6,5

 4,6,5,4,5

 5,5,5,6,6

 6,5  5,6,5,6

13.

 5,6,5,5,5,4

 5,4,5,5,4,5

 4,4,4,2,4

 6,5  5,6,5,5

14.

 2,3,2,2,2,2

 2,2,2,3,2

 2,2,2,2,2

 2,3,3  3,4,4,4

15.

 5,6,5,5,5,5

 5,6,6,6,6

 6,6,6,6,6 

 6,6  6,6,6,6

16.

 5,6,6,6,6,6,6

 6,5,6,5,6

 6,6,6,6,6

 6,6  6,6,5,6

17.

 5,6,6,6,6,6,5

 6,5,6,5,6

 6,6,6,6,6

 6,6,6  5,6,6,6

18.

 5,6,6,6,6,6

 6,4,6,5,6

 6,6,6,5,6

 6,5,6  6,6,6,5,6

19.

 5,6,5,5,6,5

 5,4,2,5,6,3,5

 6,5,5,5,6

 5,5,5  6,5,4,6

20.

 3*,5*,3*,3*,3*

 3*,3*,3*,3*,3*

 4*,3*,3*,3*,4*

 3*,3*  4*,4*,5*

21.

 5,6,6,6,5,5

 6,6,6,6,6

 6,6,6,6,6

 6,6  6,6,6,6

22.

 -

-

 -

 -

 -

 

Музика

Изобр.

изкуство

Дом. бит и техника

ФВ

Спорт

ЗИП

БЕЛ

ЗИП

ФВСпорт

СИП Инф. техн.

Отсъствия

изв.

неизв.

1.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,4 6,6 6,6 48

 -

2.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,6 6,6 6,6

21

 -

3.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,6 6,6  

64

 -

4.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 4,5,6 6,6 6,6

21

 -

5.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 5,5 6,6 6,6

16

 -

6.

6,5,6,3,5 6,6,6 6,6 6,6,6,6 3,3,4 6,6 5,6

 6

 -

7.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,5 6,6 6,6

125

 -

8.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,5 6,6 6,6

118

 -

9.

6,6,6 6,6,6 6,6 5,6,6,6 3,4 6,6 6,6

 17

 -

10.

5,5,5,5 6,6,6 5,6 6,6,6,6 5,5 6,6 6,6

 5

 -

11.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,6 6,6  

53

 -

12.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 5,5 6,6 6,6

30

 -

13.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 5,6,6,6 3,4 6,6  

47

 -

14.

5,4,5,4 4,4,4 6,5 5,6,5,6 2,2 6,6 5,5  6

2*1/3

15.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,5 6,6 6,6

16

 -

16.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,5 6,6 6,6

 -

 -

17.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,6 6,6 6,6

36

 -

18.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 6,6,6,6 6,6 6,6 6,6

 -

 -

19.

6,5,6,6 6,6,6 6,6 5,6,6,6 4,4 6,6 6,5

21

 -

20.

4,3,4,3 5,6,5 4,3 5,6,5,6 3*,3* 6,6  

34

 3*1/3

21.

6,6,6,6 6,6,6 6,6 5,6,6,6 5,5 6,6 6,6

26

 -

22.

-

-

-

-

-

-

-

16

 -