ЗА УЧИЛИЩЕ

Списък на учебниците и помагалата

за 2011 / 2012 г., по които учим в 3 клас:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - автори: Румяна Танкова, Ваня Иванова, Катя Чернева

изд. "Просвета"

                                   

ЧИТАНКА - автори: Румяна Танкова, Цанко Лалев, Мария Бунева

изд. "Просвета"

   

БЕЛ - ЗИП - Езикови задачи за 3 клас - автори: Кр. Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева

изд. "Просвета"

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Blue Skies for Bulgaria for the 3rd grade

изд. "Pearson - Longman"

МАТЕМАТИКА - автори: Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева-Янева 

изд. "Просвета"; Задачи по математика-3 клас - автори: Юлияна Гарчева-Янева, Рени Рангелова

                  

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - автори: Лилия Манева, Сия Стоянова     

изд. "Просвета"

   

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - автори: Максим Максимов, Ани Епитропова

изд. "Булвeст-2000"

   

МУЗИКА - автори: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова      

изд. "Просвета"

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - автори: Димитър Димитров, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Старшилова

изд. "Просвета"

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА - автори: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев

изд. "Бит и техника" – Варна 2008

   

Учебна тетрадка по безопасност на движението по пътищата за 3. клас - изд. Дидаско

Учебна тетрадка по безопасност на движението по пътищата за 3. клас - Николай Василев Паунов -